Cazane Remeha

Cazane Remeha Alegeţi din diagramă cazanul dorit!

Calenta Calora Tzerra Avanta Quinta PRO Gas 210 ECO Pro Gas 310 ECO Gas 610 ECO P 320 P 420 P 520

Cazane care folosesc tehnica condensării – brevetat de firma Remeha!

1.Câteva probleme de bază în tehnica de condensare

Tehnica de condensare – una dintre cele mai moderne metode de economisire a combustibilului (energiei) brevetată de olandezi în 1978 şi răspândită de atunci în ritm rapid în ţările dezvoltate ale Europei – este o tehnică valoroasă nu numai sub aspectul economiei de energie, dar şi datorită faptului că permite reducerea semnificativă a emisiilor de poluanţi, motiv pentru se bucură de atenţia cuvenită şi în ţara noastră. Utilizând cazanele cu condensare se recuperează energie din căldura latentă a gazelor de ardere. Această metodă poate fi aplicată în primul rând în cazul cazanelor care funcţionează pe gaze, deoarece în acest caz are loc oxidarea (arderea) conţinutului ridicat de hidrogen al gazului, făcând posibilă condensarea unei cantităţi mari de vapori de apă cu ajutorul unui schimbător de căldură cu suprafaţă mare (aşa-numitul ECO).

CazanRandamentul anual astfel obţinut este mai mare faţă de randamentul de 100% calculat la puterea calorică. Căldura produsă prin condensare constituie diferenţa dintre puterea calorică superioară şi puterea calorică inferioară: în vederea producerii condensării, gazele de ardere trebuie răcite sub punctul de rouă (“H’ 1,2 în cazul gazului metan, 57ºC în cazul surplusului de aer). În vederea efectuării acestui procedeu, se aplică un schimbător de căldură cu suprafaţă mare, rezistent la coroziune. Căldura astfel eliberată, aşa-numita căldură de condensare, se introduce apoi în circuitul de încălzire, devenind căldură utilă. Dimensionarea corectă a schimbătorului de căldură asigură reducerea la minimum a diferenţei dintre temperatura apei la retur şi cea a gazelor de ardere.

Există două categorii principale ale cazanelor cu condensare pe gaz metan: cazane cu cameră de ardere etanşă şi arzător ceramic şi cazane cu cameră de ardere cu suprapresiune şi arzător bloc.
În imaginea alăturată este prezentat primul tip de cazan. Acesta se caracterizează prin aceea că temperatura gazelor de ardere din schimbătorul de căldură cu condensare şi din colectorul de condens este cu doar 5ºC mai mare decât temperatura apei la retur (Tr). Condiţia condensării gazelor de ardere: Tr < 52ºC (punctul de rouă).

Astfel, randamentul procesului de condensare este cu atât mai mare cu cât temperatura apei la retur este mai mică (la peste 52ºC practic nu are loc condensarea). Prin urmare, dimensionarea circuitului de încălzire şi a reglajului hidraulic trebuie făcute ţinând cont de acest aspect. În cazul creşterii suprafeţelor radiatoarelor de căldură se va ţine cont şi de faptul că, de exemplu, în cazul unui sistem vechi de 70/50ºC, cazanul va funcţiona 90% din perioada de încălzire în sistem de condensare ca urmare a condiţiilor meteorologice instabile. Cazanele cu condensare pot fi instalate şi la sistemele de încălzire supradimensionate, atât de des întâlnite în ţara noastră. Randamentul cazanelor cu condensare nu scade odată cu reducerea sarcinii, condensarea în creştere ducând chiar la o creştere uşoară a randamentului.

2. De ce să alegem cazanele cu condensare Remeha?

  • De la brevetare (1978) Remeha este unul dintre liderii de piaţă în dezvoltarea celor mai noi tehnici în domeniul cazanelor.
  • Structură compactă datorită unităţii cameră de ardere-schimbător de căldură executată din aliaj de aluminiu/siliciu special.
  • Raport dimensiuni / randament extrem de favorabil.
  • Eficienţă anuală de exploatare 109÷110%, cantitatea anuală de gaz folosită de cazan fiind cu 20-30% mai mică decât în cazul celor tradiţionale.
  • Arzătorul radiant cu reglaj continuu al raportului de aer/gaz propriu asigură funcţionarea silenţioasă, randament ridicat pe întregul interval de randament şi emisii reduse de poluanţi (eliminând problemele de ajustare, de zgomot, etc., obişnuite în cazul arzătoarelor tip bloc).
  • Durată lungă de viaţă datorită camerei de ardere din fontă.
  • Cameră de ardere etanşă (turbo), alimentare cu aer din altă sursă decât aerul încăperii în care se află.
  • Reglaj permanent al randamentului, sistem de control şi supraveghere cu microprocesor, posibilitate de control prin telegestiune, conectare PC, diagnosticarea erorilor şi stocarea datelor privind erorile.

La instalarea cazanelor cu condensare trebuie avute în vedere alte două aspecte:

a, Coşul de evacuare a gazelor de ardere.

  • Să fie compact şi rezistent la coroziune (autorizaţie tehnică / Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Közhasznú Társaság – ÉMI Kht. (Regia Autonomă de Inovaţii şi Control al Calităţii în Construcţii)

b, Evacuarea condensului

  • Potrivit cercetărilor recente evacuarea apei de condens cu proprietăţi acide (pH de 3,5 – 4,0) în sistemul de canalizare (unde intră în contact cu apa de ploaie cu proprietăţi de bază) nu constituie o problemă. În ţara noastră încă nu există reglementări în acest sens. În Germania la cazanele cu randament termic de peste 200 kW se recomandă aplicarea aşa-numitului proces de neutralizare.

Bineînţeles, firma noastră comercializează sisteme pentru evacuarea gazelor de ardere, respectiv containere şi încărcături de neutralizare a condensului autorizate de către Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Közhasznú Társaság – ÉMI Kht. (Regia Autonomă de Inovaţii şi Control al Calităţii în Construcţii) şi verificate tehnic.

Cazanele Remeha

Toate tipurile de cazane sunt prevăzute cu corp din fontă cu durată de viaţă mare (fontă compactă aluminiu/siliciu, respectiv cu elemenţi din fontă).

A, Cazane cu condensare

Cazane murale:

Cazane de pardoseală:

B. Cazane din fontă cu cameră de ardere cu suprapresiune: